Elérhetőség

Creative Team Alapítvány

HU-3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.
info@creativeteamalapitvany.hu


Rólunk

Alapítványunkat első sorban azzal a céllal hívtuk életre, hogy kezdeményezéseinkkel hozzájáruljunk Magyarország és Európa vidéki területeinek, valamint hátrányos helyzetű városi körzeteinek integrált fejlesztéséhez, versenyképességének javításához. Kiemelt célunk a helyi foglalkoztatás növelése, főként a helyben történő foglalkoztatás alternatív formáinak kidolgozásán és az érintettek kompetenciáinak javításán keresztül.

Főbb tevékenységeink és szolgáltatásaink:

  • Közösség- és terület alapú fejlesztési kezdeményezések, programok generálása és megvalósítása

  • Integrált vidék- és városfejlesztési modellek kidolgozása és terjesztése hazai- és nemzetközi viszonylatban

  • Hazai- és nemzetközi együttműködési programok kezdeményezése vidék-vidék, vidék-város, város- város viszonylatban
  • Akciókutatások a fenntartható gazdaság és gazdálkodás témakörében, felmérések és szociális térképek kidolgozása, helyi igények és források feltérképezése

  • Komplex programok kidolgozása és végrehajtása a helyi hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek társadalmi bevonása érdekében

  • Konferenciák, képzések, hálózatosodást elősegítő rendezvények szervezése és információcserét biztosító tevékenységek generálása
Elsődleges, közvetlen célcsoportunk a vidéki- ill. városi hátrányos közegben élő, főként felnőtt korú lakosság, akik helyzetükből adódóan problémákkal küzdenek a munkavállalás, jövedelemszerzés, társas együttélés, társadalmi interakciók, digitális kompetenciák, esélyegyenlőség, egyéb alapkompetenciák területén. Másodlagos, közvetett célcsoportunkat az ezen emberek környezetében elő fiatalok, gyermekek és idősek, valamint a társadalom kevésbé veszélyeztetett tagjai adják.